Prosjekter/referanser

Oppføring av Halsnøytunet.

Nye eldreboliger, det største prosjektet Øybygg har hatt til nå.

Oppføring av naust.

Sensommeren 2009

Et bygg som er satt opp i tillegg til et eldre hus som står der fra før

Restaurering av et eldre hus

Huset har fått ein helt ny 2.etasje, 2000

Restaurering av et eldre hus

2. etasje er helt ny, 2008

Oppussing av et gammelt hus, 2009

Nybygg

Oppføring av to bygg i 2008

Prosjekt som Øybygg A/S hadde. 9 leiligheter over to plan i hver enhet. Alle er solgt.

Garasjer

Hagestova

Redskapbod

Vi har også hatt oppdrag med å lage kasser som skal frakte ting til nordsjøen