Historie

Me er nå gått over fra TREND til BYGGI

Butikken og litt av lageret
Øybygg AS vart skipa av Bjørn Ove Sjo i 1989. Dei første åra var det eit reint byggjefirma med to-tre ansatte. Øybygg har sidan den gong lagt stein på stein og heile tida ekspandert. Etter ei tid med trelast lagra hos gode vener, vart lagerhallen satt opp i 1996 i Landamarka. Nå kunne ein begynne å forhandle trelast og byggevarer under betre forutsetninger.

Ettersom tida gjekk melde behovet seg meir og meir for ein butikk, og i mai 2001 kunne me flytta inn i den nye butikkdelen. Tilleggsareal vart kjøpt inn og planert ferdig i 2003. I skrivende stund(mai 2004) er det ca. 10 tilsette i firmaet + 2-3 innleigde.

Lageret blei bygget på med 800 kvm. Høst/vinter 2012.

Nye reoler utvendig, innvendig og lagt nytt dekke på hele uteområde.